Niektórym pacjentom przysługują uprawnienia szczególne do opieki zdrowotnej i świadczeń w ramach NFZ takie jak np. bezpłatne leki, korzystanie ze świadczeń bez skierowania, czy też pobyt w sanatorium.

Takie uprawnienia posiadają:

 • Dzieci
 • Kobiety w ciąży i w okresie połogu
 • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Osoby po 75. roku życia
 • Osoby chore na gruźlicę
 • Osoby zakażone wirusem HIV
 • Osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych i innych
 • Zasłużeni honorowi dawcy krwi
 • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19
 • Dawcy przeszczepu
 • Zasłużeni dawcy przeszczepu
 • Kombatanci
 • Inwalidzi wojenni
 • Inwalidzi wojskowi
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR
 • Osoby represjonowane
 • Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych  
 • Małżonkowie kombatantów, osób represjonowanych, inwalidów wojennych

Aby skorzystać z przysługującego uprawnienia powinieneś przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający. Zakres uprawnień może być różny w zależności od tego, do jakiej grupy uprzywilejowanych należysz, szczegółowe informacje dotyczące zakresu uprawnień znajdują się na stronie: https://pacjent.gov.pl/uprawnienia-szczegolne

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.