NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska nr 5 Spółka z o.o. w Tarnowie realizuje opiekę koordynowaną.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta.
Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ poszerza listę badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny między innymi o:

  • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
  • EKG wysiłkowe
  • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
  • ECHO serca.

Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.
Ponadto lekarz POZ może zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii. Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Realizacja świadczeń odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM), który lekarz POZ ustala razem z pacjentem.

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator, z którym możesz się skontaktować pod numerem telefonu: 698 952 018 lub prosimy o kontakt z Rejestracją Ogólną tel. 14 688 08 50 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00), lub osobiście w siedzibie NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska nr 5 Spółka z o.o.


Więcej informacji na temat opieki koordynowanej:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/opieka-koordynowana-w-podstawowej-opiece-zdrowotnej
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/podstawowa-opieka-zdrowotna/opieka-koordynowana-w-poz/

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.