Grant w ramach projektu

Wyposażenie i ciekawostki

 

SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OKULISTYCZNY

Czytaj więcej

Strona główna


NZOZ MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR 5 W TARNOWIE, UL. DŁUGA 18Naszym pacjentom zapewniamy podstawową oraz specjali...
więcej...

W naszej przychodni znajdują się gabinety diagnostyczno-zabieg...
więcej...

W pracowni USG znajduje się nowoczesny ultrasonograf So...
więcej...

Aktualności

19.09.2023

Adres email

Przypominamy, iż adres email do rejestracji to:

rejestracja@przychodnia5.pl

20.10.2022

10.10.2022

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

10.10.2022

PRACA DLA DIETETYKA

PRACA DLA DIETETYKA

CV prosimy składać osobiście lub na adres : administracja@przychodnia5.pl

10.10.2022

PRACA DLA PIELĘGNIARKI W ŚRODOWISKU POZ

PRACA DLA PIELĘGNIARKI W ŚRODOWISKU POZ

CV prosimy składać osobiście lub na adres : administracja@przychodnia5.pl

16.12.2021

Szczepienia przeciwko COVID19

Pełna informacja na temat szczepień:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

Informacje na temat szczepień w Przychodni Nr5:

tel. 146880858

17.09.2021

Szczepienia przeciwko meningokokom grupy B

Rodzice i opiekunowie dzieci zainteresowani szczepieniem dziecka mogą uzyskać stosowne informacje drogą telefoniczną (nr tel. 14 688 08 58  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00) lub osobiście.

09.09.2021

Profilaktyka 40 PLUS

NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Spółka z o.o. przystąpiła do narodowego programu - Profilaktyka 40 PLUS

Jak zgłosić się na badania

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 3. ocena miarowości rytmu serc

  

Żródło oraz szczególy:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

27.08.2021

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu - pomoc medyczna wieczorami, w weekendy i święta

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Zdrowia pod koniec maja uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Jest ona uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, w czasie, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. 

Z pomocą TPK można skorzystać dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 – jeden dla całej Polski.

Pod numerem TPK dyżurują pielęgniarki, położne i lekarze, gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Telefony są odbierane od poniedziałku do piątku w godz. 18 – 8 rano kolejnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

Średni czas oczekiwania na połączenie z TPK wynosi zaledwie kilkanaście sekund. Podczas rozmowy personel medyczny udziela konsultacji dotyczących stanu zdrowia, w razie potrzeby może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. 

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci dzwoniącemu pacjentowi:

 • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • kontakt z lekarzem POZ w godzinach pracy poradni
 • wezwanie zespołu ratownictwa medycznego – w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

TPK obsługuje połączenia w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Co istotne, z  konsultacji mogą również skorzystać osoby niesłyszące. Z myślą o nich w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu działa wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

15.03.2021

Nowe przepisy dotyczące teleporad

Od 15 marca 2021 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące teleporad

- w ramach podstawowej opieki zdrowotnej  (Dz.U. z 2020 r. poz. 427).

► Kiedy bezpośrednia wizyta?

 • Nie wyrażasz zgody na teleporadę - Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 • Cierpisz na przewlekłą chorbę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 • Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 • Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 • Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

► Kiedy teleporada?

 • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-COV2.
 • Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.
 • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizykalnym badaniu.

Jednocześnie informujemy, że w trosce o zdrowie pacjentów korzystających z wizyty lekarskiej w Przychodni, należy przestrzegać reżimu sanitarnego (obowiązkowa maseczka, zachowanie dystansu 1,5 m, dezynfekcja rąk)

UWAGA! W związku z narastającą od kilku dni liczbą  zachorowań na COVID-19 zaleca się, aby osoby z infekcjami, a w szczególności podejrzewające u siebie zakażenie koronawirusem korzystały z teleporady, a osobistą wizytę w przychodni planowały wyłącznie na polecenie lekarza.

18.11.2020

Co pacjent wiedzieć powinien

18.11.2020

Informacja o sposobie udzielania teleporad

Informacja o sposobie udzielania teleporad

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Spółka z o. o. ul. Długa 18,  33-100 Tarnów  udziela świadczeń opieki zdrowotnej w formie teleporad zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 1395)  na podstawie poniższych zasad:

 • Teleporady udzielają lekarz poz, pielęgniarka poz, położna poz, w zakresie swoich kompetencji.
 • Teleporady udzielane są za pośrednictwem połączeń telefonicznych, 
 • Teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność, zapewniając brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów telefonicznych i teleinformatycznych
 • Teleporady są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00

 

Rejestracja
Rejestracja na teleporady odbywa się na głównie telefonicznie pod numerami:

 • 14 688 08 50  Poradnia Ogólna
 • 14 688 08 58  Poradnia Dziecięca
 • 14 624 20 10  Poradnia Dziecięca

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: przychodnia5@op.pl lub strony internetowej:  www.przychodnia5.pl

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 19:00

ale również na zasadach ogólnych tj. osobiście lub przez osoby trzecie

Pracownik odpowiedzialny za rejestrację:

 • poprosi pacjenta o podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL w celu dokonania identyfikacji pacjenta,
 • rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta,
 • weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
 • wpisuje świadczenie do terminarza przyjęć osoby udzielającej świadczenia zdrowotne w ramach POZ (lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz),
 • sprawdza  nr telefonu pod którym pacjent będzie oczekiwał na teleporadę
 • informuje  pacjenta,  na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada (ustala datę i przybliżona godzinę teleporady)

Przeprowadzenie teleporady
W wyznaczonym terminie telefonicznie z pacjentem skontaktuje się osoba udzielająca świadczenia.

 • W przypadku braku kontaktu z pacjentem osoba udzielająca teleporady podejmie co najmniej trzy próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
 • Jeżeli po trzykrotnej próbie osoba udzielająca teleporady nie skontaktuje się z pacjentem wizyta zostanie anulowana  i  pacjent musi ponownie dokonać rejestracji.
 • Osoba udzielająca teleporady potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych osobowych o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgormadzonych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.
 • Osoba udzielająca teleporady na podstawie przeprowadzonego badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej udziela świadczenia zdrowotnego i ustala czy teleporada jest wystarczająca dla zgłoszonego problemu zdrowotnego.
 • Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowywana w dokumentacji medycznej pacjenta
 • W przypadku gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczność wizyty stacjonarnej w placówce lub wizyty domowej
 • Wizyty stacjonarne są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu
z właściwym personelem medycznym.

W ramach teleporady lekarz może wystawić:

 • e-receptę,
 • e-skierowanie,
 • e-zwolnienie,
 • e-zlecenie na wyroby medyczne,
 • zlecenie na badania dodatkowe w szczególności laboratoryjne lub obrazowe.

              
W trakcie wizyty lub w terminie późniejszym po jej zakończeniu, telefonicznie lub SMS  pacjent otrzyma kod do wystawionej e-recepty, e-skierowania lub e-zlecenia na wyroby medyczne w celu ich realizacji.
W przypadku wystawienia zlecenia na badania laboratoryjne, obrazowe lub inne dokumenty należy zgłosić się po nie do rejestracji przychodni.
Zachęcamy pacjentów do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), z uwagi na możliwości z nim związane, m.in. dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta
W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu teleporady, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, personel NZOZ MPL Nr 5 Sp. z o. o. informuje pacjenta w każdy dostępny sposób (np. telefonicznie) o zmianie tego terminu.

Dzieci do 2 roku życia są przyjmowane przez lekarza wyłącznie osobiście. Teleporada jest dopuszczalna na wyraźną prośbę opiekuna prawnego dziecka, a fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

23.04.2020

Ważna informacja ! – dotyczy szczepień

Od 20.04.2020 r. wznawiamy szczepienia w poradni dzieci zdrowych na zasadach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2020 r. dotychczasowe rezerwacje terminów zostają unieważnione. Rodzice dzieci do lat 2 chcący zaszczepić dziecko proszeni są o kontakt z por. D i uzgodnienie terminu tel. 14 688 08 58 lub 14 624 20 10. Terminy będą ustalane indywidualnie na bieżąco w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

14.03.2020

Poradnia dzieci zdrowych

 W związku ze wzrostem infekcji wirusowych, zwiększoną zachorowalnością na grypę, choroby grypopochodne oraz zagrożenie wystąpienia epidemii koronawirusa SARS CoV-2 w środowisku, uprzejmie informuje, iż

PORADNIA DZIECI ZDOWYCH 

w dn. 16.03 - 18.04.2020 r.

NIECZYNNA  

Przepraszamy za utrudnienia !

12.03.2020

Teleporady medyczne

 TELEPORADY MEDYCZNE

Każdemu pacjentowi zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza rodzinnego zostanie
najpierw udzielona TELEPORADA. Tylko w sytuacjach niezbędnych pacjent zostanie
 
umówiony na konkretną godzinę do lekarza.
 
Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu
medycznego i oceny stanu zdrowia ma możliwość wystawienia recepty,
 
skierowania, zwolnienia lekarskiego itp.
 
Pacjenci z objawami infekcji lub podejrzani o zakażenie koronawirusem powinni
 
telefonicznie przełożyć wizytę w poradniach na inny termin.
 
Jeżeli jesteś zdrowy i musisz przyjść do przychodni na wizytę do poradni
specjalistycznej stosuj się do zaleceń umieszczonych w placówkach medycznych.
 
Teleporadę w Poradni Podstawowej Opieki zdrowotnej uzyskasz pod numerem
 
telefonu:
 
14 688 08 50
 
14 688 08 58 Poradnia Dziecięca
 
Godziny udzielania teleporad w przychodni od 7.00 do 19.00.
Godziny udzielania teleporad lekarskich w przychodni od 8.00 do 18.00.
12.03.2020

Kontakty do minimum

 Szanowni Państwo!

 
W zaistniałej obecnie sytuacji aby ograniczyć kontakty do minimum każdy pacjent proszony jest o składanie zapotrzebowania na leki stałe za pośrednictwem naszej strony internetowej www.przychodnia5.pl
(klikając w link pod rejestracją online), bądź pisząc bezpośrednio na nasz
 
adres e-mail: przychodnia5@op.pl
 
Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
28.05.2019

Program wykrywania zakażeń HCV

Programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, realizowane w 2017 roku przy współpracy z podmiotami leczniczymi.

1. „Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”

Populacja:

Osoby dorosłe powyżej 18 roku życia kwalifikujące się do określonej „grupy ryzyka” zakażenia HCV (biorcy krwi, leczeni iniekcjami  i zabiegami operacyjnymi, leczeni hemodializami, po przebytym WZW typu B, uzależnieni od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo, stosujący zabiegi  upiększające typu tatuaże, kolczykowanie itp., korzystający ze wspólnych narzędzi kosmetycznych, chorzy na hemofilię, zakażeni HIV, pracownicy opieki zdrowotnej).

Zakres:

Wykonanie badań przesiewowych wstępnych (wykonanie podstawowego testu w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV) oraz poszerzonych na zlecenie lekarza  (przeprowadzenie potwierdzających badań w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV).

- See more at: http://www.tarnow.pl/Miasto/Dla-mieszkanca/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Zdrowie/Miejskie-Programy-Polityki-Zdrowotnej#sthash.xCTFxmcL.dpuf

Programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, realizowane w 2017 roku przy współpracy z podmiotami leczniczymi.

1. „Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”

Populacja:

Osoby dorosłe powyżej 18 roku życia kwalifikujące się do określonej „grupy ryzyka” zakażenia HCV (biorcy krwi, leczeni iniekcjami  i zabiegami operacyjnymi, leczeni hemodializami, po przebytym WZW typu B, uzależnieni od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo, stosujący zabiegi  upiększające typu tatuaże, kolczykowanie itp., korzystający ze wspólnych narzędzi kosmetycznych, chorzy na hemofilię, zakażeni HIV, pracownicy opieki zdrowotnej).

Zakres:

Wykonanie badań przesiewowych wstępnych (wykonanie podstawowego testu w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV) oraz poszerzonych na zlecenie lekarza  (przeprowadzenie potwierdzających badań w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV).

- See more at: http://www.tarnow.pl/Miasto/Dla-mieszkanca/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Zdrowie/Miejskie-Programy-Polityki-Zdrowotnej#sthash.xCTFxmcL.dpuf

Programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, realizowane w 2017 roku przy współpracy z podmiotami leczniczymi.

1. „Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”

Populacja:

Osoby dorosłe powyżej 18 roku życia kwalifikujące się do określonej „grupy ryzyka” zakażenia HCV (biorcy krwi, leczeni iniekcjami  i zabiegami operacyjnymi, leczeni hemodializami, po przebytym WZW typu B, uzależnieni od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo, stosujący zabiegi  upiększające typu tatuaże, kolczykowanie itp., korzystający ze wspólnych narzędzi kosmetycznych, chorzy na hemofilię, zakażeni HIV, pracownicy opieki zdrowotnej).

Zakres:

Wykonanie badań przesiewowych wstępnych (wykonanie podstawowego testu w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV) oraz poszerzonych na zlecenie lekarza  (przeprowadzenie potwierdzających badań w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV).

- See more at: http://www.tarnow.pl/Miasto/Dla-mieszkanca/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Zdrowie/Miejskie-Programy-Polityki-Zdrowotnej#sthash.xCTFxmcL.dpuf

Programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, realizowane w 2017 roku przy współpracy z podmiotami leczniczymi.

1. „Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”

Populacja:

Osoby dorosłe powyżej 18 roku życia kwalifikujące się do określonej „grupy ryzyka” zakażenia HCV (biorcy krwi, leczeni iniekcjami  i zabiegami operacyjnymi, leczeni hemodializami, po przebytym WZW typu B, uzależnieni od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo, stosujący zabiegi  upiększające typu tatuaże, kolczykowanie itp., korzystający ze wspólnych narzędzi kosmetycznych, chorzy na hemofilię, zakażeni HIV, pracownicy opieki zdrowotnej).

Zakres:

Wykonanie badań przesiewowych wstępnych (wykonanie podstawowego testu w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV) oraz poszerzonych na zlecenie lekarza  (przeprowadzenie potwierdzających badań w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV).

- See more at: http://www.tarnow.pl/Miasto/Dla-mieszkanca/Polityka-spoleczna-i-zdrowie/Zdrowie/Miejskie-Programy-Polityki-Zdrowotnej#sthash.xCTFxmcL.dpuf

Realizujemy rogram polityki zdrowotnej finansowany ze środków budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, realizowane w 2019 roku

„Program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka na terenie miasta Tarnowa”

Populacja:

Osoby dorosłe powyżej 18 roku życia kwalifikujące się do określonej „grupy ryzyka” zakażenia HCV (biorcy krwi, leczeni iniekcjami  i zabiegami operacyjnymi, leczeni hemodializami, po przebytym WZW typu B, uzależnieni od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo, stosujący zabiegi  upiększające typu tatuaże, kolczykowanie itp., korzystający ze wspólnych narzędzi kosmetycznych, chorzy na hemofilię, zakażeni HIV, pracownicy opieki zdrowotnej).

Zakres:

Wykonanie badań przesiewowych wstępnych (wykonanie podstawowego testu w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV) oraz poszerzonych na zlecenie lekarza  (przeprowadzenie potwierdzających badań w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV).

 

07.09.2018

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

 
NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ ZAPEWNIAJĄ
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 1800 DO 800, W SOBOTĘ, NIEDZIELĘ I INNE DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY - CAŁODOBOWO:
 
SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM.EDWARDA SZCZEKLIKA W TARNOWIE
UL.SZPITALNA 13 tel. 14 6310 430 
 
ORAZ
 
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE
UL. LWOWSKA 178A W TARNOWIE, tel. 14 6315 625
 
21.05.2018

PORADNIA DZIECI ZDROWYCH

UWAGA RODZICE!

 

OD 04.06.2018r OBOWIĄZUJE REJESTRACJA DO PORADNI DZIECI ZDROWYCH NA GODZINY WEDŁUG ZAPISÓW.

ZAPISAĆ DZIECKO MOŻNA W GODZINACH PRACY REJESTRACJI: OSOBIŚCIE, PRZEZ OSOBY TRZECIE LUB TELEFONICZNIE:

TEL. 14 624 20 10

 

27.03.2018

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM

  Zapraszamy na bezpłatne szczepienia dzieci przeciw pneumokokom - jednych z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie.

  Tarką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia. Można zaszczepić dzieci do 5 r.ż., które dotąd nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgłosić się do Lekarza Pierwszego kontaktu.

  Wszelkie informacje dotyczących szczepień dzieci uzyskają Państwo dzwoniąc pod nr: 14 624 20 10 (w godzinach od 8 do 19, od poniedziałku do piątku).

  Zapraszamy.

 

23.01.2018

Filia Nr 1 ul. Długa 19

PRYWATNE PORADNIE I GABINETY LEKARSKIE

TARNÓW, UL. DŁUGA 19

  

ZAPISY W REJESTRACJI NA UL. DŁUGIEJ 18  LUB POD NUMEREM TEL. 500 073 605 (od godziny 9.00)

 

 

PRYWATNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

 
DERMATOLOGICZNA 

- lek. med. ANNA WOJTAS SPECJALISTA DERMATOLOGII I WENEROLOGII 
 

DIABETOLOGICZNA

- lek. med. HALINA SOŁKIEWICZ - HAMMER SPECJALISTA DIABETOLOG, SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

  

ENDOKRYNOLOGICZNA 

  - lek. med. JACEK NOWAK SPECJALISTA ENDOKRYNOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

HEMATOLOGICZNA 

  -  lek.med. ANNA MOLCZYK-NIEDŹWIECKA SPECJALISTA HEMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

URAZOWO-ORTOPEDYCZNA 

  - Dr n. med. ŁUKASZ KAWIK SPEC. ORTOPEDA I TRAUMATOLOG NARZĄDU RUCHU

 

   

PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE:

  

lek. med. TERESA KISIEL PEDIATRA, OTOLARYNGOLOG, SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ  

rejestracja tel. 517 01 40 40

lek. med. WACŁAW KISIEL SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ I CHIRURGII NACZYNIOWEJ 

rejestracja tel. 517 01 40 40

lek. med. BERNADETTA KLIMCZAK-SIWIEC PEDIATRA, SPECJALISTA MEDYCYNY RODZINNEJ

rejestracja tel. 500 073 605

lek. med. ELŻBIETA POLAŃSKA-KISIEL SPECJALISTA PEDIATRII

rejestracja tel. 881 088 800

 

ZAPRASZAMY